image image image image image
Vodovod d.o.o. Makarska Službene stranice tvrtke Vodovod  d.o.o. Makarska, čija je osnovna djelatnost opskrba pitkom vodom pod čime se podrazumijevaju poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuka vode za piće lokalnim distributerima.
Projekti sufinancirani iz sredstava EU fondova "Vodovod" d.o.o. Makarska u suradnji sa gradom Makarska te općinama Brela, Baška voda, Tučepi i Podgora koristi EU fondove za sufinanciranje projekata. Više u rubrici 'O nama'.
Snabdijevanje pitkom vodom grada i okolice "Vodovod" d.o.o. Makarska snabdijeva pitkom vodom područje grada Makarske, općine Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Gradac, Zadvarje, Šestanovac, naselja grada Omiša Slime i Podgrađe, kao i istočni dio otoka Hvara, općina Sućuraj.
Certifikat HACCP "Vodovod" d.o.o. Makarska posjeduje certifikat HACCP, što je znak svjetske kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode.
Vodozahvat na Cetini "Vodovod" d.o.o. Makarska opskrbljuje se vodom iz regionalnog vodova sa vodozahvatom na rijeci Cetini u dovodnom bazenu HE "Kraljevac". Pored regionalnog vodovoda vodoopskrbni sustav uključuje i šest manjih vodozahvata izgrađenih na izvorištima podno Biokova.

Poboljšanje i trajno osiguranje kvalitete konačnog proizvoda – vode!

Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih vodovodnih ogranaka i kućnih priključaka.

 

Odluka o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na slijedećoj poveznici možete skinuti dokument:

Odluka o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

Natječaj za radno mjesto električar - elektrotehničar

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Direktor Vodovoda d.o.o. Makarska raspisuje

NATJEČAJ

 

 

za prijam u radni odnos jednog zaposlenika na radnom mjestu

-električar (elektrotehničar)

 

na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

-          SSS-elektrotehnički smjer

-          najmanje 2 godine radnog iskustva

-          vozački ispit „B“ kategorije

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju obvezno priložiti:

-          životopis

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)

-          dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice ili elektronički ispis staža iz HZMO-a)

-          preslik vozačke dozvole

S obzirom da se uz prijavu prilažu neovjereni dokumenti, prije izbora, kandidati će predočiti izvornike.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je, osim traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o tom statusu.

Svi prijavljeni kandidati bit će pozvani na razgovor. Ukoliko kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Slobodnoj Dalmaciji na adresu:

Vodovod d.o.o. Makarska

Obala kralja Tomislava 16/1

21 300 Makarska

s naznakom „Natječaj za električara-ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji 07.06.2016.

 

Kako ocjenjujete našu kvalitetu vode i usluge?

Copyright © Vodovod d.o.o Makarska