Vodovod d.o.o. Makarska

Službene stranice tvrtke Vodovod d.o.o. Makarska, čija je osnovna djelatnost opskrba pitkom vodom pod čime se podrazumijevaju poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuka vode za piće lokalnim distributerima.

Projekti

sufinancirani iz sredstava EU fondova

"Vodovod" d.o.o. Makarska u suradnji sa gradom Makarska te općinama Brela, Baška voda, Tučepi i Podgora koristi EU fondove za sufinanciranje projekata. Više u rubrici 'O nama'.

Snabdijevanje

pitkom vodom grada i okolice

"Vodovod" d.o.o. Makarska snabdijeva pitkom vodom područje grada Makarske, općine Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Gradac, Zadvarje, Šestanovac, naselja grada Omiša Slime i Podgrađe, kao i istočni dio otoka Hvara, općina Sućuraj.

Poboljšanje kvalitete

Poboljšanje i trajno osiguranje kvalitete konačnog proizvoda – vode!

Izgradnja i rekonstrukcija

Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih vodovodnih ogranaka i kućnih priključaka.

Certifikat HACCP

"Vodovod" d.o.o. Makarska posjeduje certifikat HACCP, što je znak svjetske kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode.

Projekti sufinanciranja

"Vodovod" d.o.o. Makarska u suradnji sa gradom Makarska te općinama Brela, Baška voda, Tučepi i Podgora koristi EU fondove za sufinanciranje projekata.

O nama

„Vodovod“ d.o.o. Makarska je društvo s ograničenom odgovornošću registrirano za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. „Vodovod“ d.o.o. Makarska opskrbljuje pitkom vodom područje grada Makarske, općine Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Gradac, Zadvarje, Šestanovac, naselja grada Omiša Slime i Podgrađe, kao i istočni dio otoka Hvara, Općinu Sućuraj.


„Vodovod“ d.o.o. Makarska zahvaća vodu na uređaju za kondicioniranje na rijeci Cetini u dovodnom bazenu HE „Kraljevac“. Pored regionalnog vodovoda, vodoopskrbni sustav uključuje i šest manjih vodozahvata izgrađenih na izvorištima podno Biokova. To su: Baška Voda, Makarski Vrutak, Orašje u Tučepima, Grebice i Podgorski Vrutak u Podgori te Izbitac u Drašnicama.


„Vodovod“ d.o.o. Makarska posjeduje certifikat HACCP, što je znak svjetske kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode.


Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području Makarskog primorja obavlja se u devet odvojenih sustava u skladu s najvećim ekološkim standardima.
Društvo je u vlasništvu Grada Makarske, Općine Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora i Gradac.


Organi Društva su:

·        Skupština

·        Nadzorni odbor

·        Uprava

 

 

 PLANOVI POSLOVANJA

 

PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2022-2025. 

Plan poslovanja  2022-2025

 

PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2020.-2023. 1.izmjene

Financijski plan - 1. izmjena

Plan održavanja

Plan gradnje

 

 

PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2020.-2023.

Plan građenja komunalnih građevina 2020-2023

Plan poslovanja 2020-2023

Plan održavanja 2020-2023

 

Pregledajte Plan poslovanja za 2019. godinu u pdf obliku klikom na poveznicu:

Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu

 

Pregledajte Plan poslovanja za 2018. godinu u pdf obliku klikom na poveznicu:

Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu

 

Pregledajte Plan poslovanja za 2017. godinu u pdf obliku klikom na poveznicu:

Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu

 

Plan poslovanja za 2016. godinu

Pregledajte Plan poslovanja za 2016. godinu u pdf obliku klikom na poveznicu:

Plan poslovanja za 2016. godinu 

 
Plan prihoda i rashoda za 2015. godinu

Dokument možete skinuti na idućoj poveznici:Plan prihoda i rashoda za 2015. godinu

 

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

 

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire „VODOVOD“ d.o.o. Makarska uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

„Informacija“ je svaki podatak koji se posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva „VODOVODU“ d.o.o. Makarska. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

-          Putem pošte na adresu „VODOVOD“ d.o.o. , Obala kralja Tomislava 16/I- 21300 Makarska

-          Na broj telefaksa: 021/616 765

-          Elektroničkom poštom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili

-          Donijeti osobno na protokol „VODOVOD“ d.o.o. Makarska, radnim danom od 07,30 do 14,30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu uz obrazac.

Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih  materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/2014 od 31.01.2014.) – ispravak objavljen u Narodnim novinama br. 15 od 06.02.2014. godine.

Za dodatne informacije nazovite službenika za informiranje Eli Zelić, dipl.oec. na telefon 021/616 022.

DOKUMENTI:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i odnose s javnošću

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija i Katalog informacija

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godišnje izvješća 2017. PDF

Godišnje izvješća 2017. tablica

Godišnje izvješće 2018. godina

Godišnje izvješće 2019. godina

Izvješće 2019. godina

 

Godišnje izvješće 2020 godina

Izvješće 2020

Novosti

Accessibility

Odjeli

Protokol:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javna nabava:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reklamacije:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Računovodstvo:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tehnički sektor:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Kontakt info

Vodovod d.o.o. Makarska

Vrgorska 7a
21300 Makarska
Hrvatska