MISIJA I VIZIJA

 

Misija "Vodovoda d.o.o." Makarska je sadašnjim i budućim korisnicima usluga osigurati sigurnu ,kontinuiranu i kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalno očuvanje okoliša i zdravlja svih korisnika upravljajući postojećim i izgradnjom novih dijelova  sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Vizija doprinijeti podizanju i  unapređenje kvalitete življenja unapređujući kvalitetu usluga u javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji na zadovoljstvo svih naših korisnika.

 

Cilj

-imati zadovoljnog korisnika svih usluga,

-osigurati u svakom trenutku dovoljnu količinu  vode za ljudsku upotrebu,

-brinuti o zaštiti okoliša,

-pratit tehnološki razvitak struke, povećat učinkovitost kroz razvoj ljudskih

 potencijala,

 

Osnovne organizacijske vrijednosti i načela "Vodovod-a" d.o.o. Makarska 

Društvo nastoji održat i izgradit još više standarde u obavljanju poslova iz područja  djelatnosti koristeći znanje, iskustvo, stručnost.

Prateći zakone RH nastoji odgovorno i profesionalno pružati usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Savjesno i odgovorno ispunjavati sve obveze prema korisnicima usluga, poslovnim partnerima i djelatnicima Društva.

Prateći razvoj  novih tehnologija u obavljanju djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje potiče  školovanje i usavršavanje svih djelatnika.

 

Osnovni principi u pogledu odnosa s trećom stranom

Profesionalno i nepristrano postupanje primjenjujući stručno znanje na način da se trećoj strani omogući i pomogne u ostvarivanju svih prava iz domene društva, pazeći na načela zakonitosti i jednakosti ( Bez diskriminacije na osnovi dobi, spola, političke ili vjerske sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog stanja, spolne orijentacije ili bilo koje druge osnove ).

 

Izvori financiranja 

-naplata vodnih usluga (javne vodoopskrbe i javne odvodnje)

-naplata usluga izvođenja vodoopskrbnih priključaka na komunalne vodne građevine,

-naplata usluga crpljenja septičkih jama,

-naknade za izgradnju komunalnih vodnih građevina

-sredstva EU fondova ili Hrvatskih voda za izgradnju komunalnih vodnih građevina

-sredstva iz županijskog proračuna, ili proračuna jedinica lokalne samouprave

 

 

 

Odjeli

Protokol:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javna nabava:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reklamacije:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Računovodstvo:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tehnički sektor:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Kontakt info

Vodovod d.o.o. Makarska

Vrgorska 7a
21300 Makarska
Hrvatska