SKUPŠTINA DRUŠTVA

Vodovod  d.o.o. upisan je u  sudski registar Trgovačkog suda u Splitu kao društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sa sjedištem U Makarskoj, ulica kralja Tomislava 16/1.Matični broj suda (MBS) je 060156237

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao državni zavod za statistiku Društvo je razvrstano u razred 3600-djelatnost skupljanje, pročišćavanje i i opskrba vodom.

Matični broj (MB) 03309096 i OIB 06527308831.

Temeljni kapital društva je 29.200.000 kuna.

Osnivači društva su jedinice lokalne samouprave Grad Makarska, Općina Brela, Općina Baška Voda, Općina Tučepi, Općina Podgora i Općina Gradac. Predsjednik skupštine društva je Jure Brkan

Struktura temeljnog kapitala

 

 

ČLANOVI DRUŠTVA

POSL. UDJELI

UČEŠĆE U %

1

GRAD MAKARSKA

  14.600.000

   50,00

2

OPĆINA TUČEPI

    2.511.200

     8,60

3

OPĆINA BRELA

    2.190.000

     7,50

4

OPĆINA-BAŠKA VODA

    5.548.000

   19,00

5

OPĆINA PODGORA

    2.715.600

     9,30

6

OPĆINA GRADAC

    1.635.200

     5,60

 

UKUPNO

29.200.000

100,00

 

 

 

 

Odjeli

Protokol:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javna nabava:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reklamacije:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Računovodstvo:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tehnički sektor:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Kontakt info

Vodovod d.o.o. Makarska

Vrgorska 7a
21300 Makarska
Hrvatska