PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

 

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire „VODOVOD“ d.o.o. Makarska uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

„Informacija“ je svaki podatak koji se posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva „VODOVODU“ d.o.o. Makarska. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

-          Putem pošte na adresu „VODOVOD“ d.o.o. 

-          Na broj telefaksa: 021/616 765

-          Elektroničkom poštom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili

-          Donijeti osobno na protokol „VODOVOD“ d.o.o. Makarska, radnim danom od 07,30 do 14,30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu uz obrazac.

Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih  materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/2014 od 31.01.2014.) – ispravak objavljen u Narodnim novinama br. 15 od 06.02.2014. godine.

Za dodatne informacije nazovite službenika za informiranje Eli Zelić, dipl.oec. na telefon 021/616 022.

DOKUMENTI:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i odnose s javnošću

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija i Katalog informacija

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godišnje izvješća 2017. PDF

Godišnje izvješća 2017. tablica

Godišnje izvješće 2018. godina

Godišnje izvješće 2019. godina

Izvješće 2019. godina

 

Godišnje izvješće 2020 godina

Izvješće 2020

 

Godišnje izvješće 2021. godina

Izvješće 2021

 

Godišnje izvješće za 2022. godinu

Izvješće 2022

 

 

Godišnje izvješće za 2023. godinu

Izvješće 2023

Odjeli

Protokol:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javna nabava:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reklamacije:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Računovodstvo:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tehnički sektor:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Kontakt info

Vodovod d.o.o. Makarska

Vrgorska 7a
21300 Makarska
Hrvatska